Wat is Beste Dag

Veel Young Professionals (17 – 35 jaar) krijgen te maken met mentaal ongemak. Vervelend voor henzelf en hun omgeving. Maar wat kan je hier eigenlijk (zelf) aan doen, welke informatie is beschikbaar en hoe doe je dit dan?

DRIE BEPALENDE FACTOREN

Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn er drie factoren die de mentale gezondheid bepalen. 1. WIE je bent: dat waarmee je geboren bent en je levens-historie. 2. WAT je doet, je dagelijkse activiteiten 3. In WELKE omstandigheden je verkeert, je omgeving.

JOUW REALITY CHECK

Maar hoe meet en weet je nu over het wie, wat en waar? Beste Dag inventariseert daarom informatie over jouw 4 levens-dimensies; Psychologisch, Fysiek, Sociaal en Leven. Door deze holistische benadering kunnen we een compleet beeld schetsen over jouw (mentale) gezondheid situatie.

SMART DATA COLLECTION

Beste Dag verzamelt op een slimme manier data vanuit verschillende bronnen. Door connecties te leggen met andere systemen, Checkups door DNA of bloed testen, Online Psychologische testen, koppelingen met Smart watches of smart phones, en gebruik te maken van zoveel mogelijk open data.

PERSOONLIJKE PROGRESSIE

Door alle 4 levens dimensies in kaart te brengen kunnen we de (onverwachte) verbanden zien en hiermee de mogelijke oorzaken van jouw symptomen. Hierdoor kan het Beste Dag systeem, de hints en tips geven die afgestemd zijn op jouw typische persoonlijke situatie.

Meer over WAAROM Beste Dag