Wat is Beste Dag

Veel Young Professionals (17 – 35 jaar) krijgen te maken met mentaal ongemak. Vervelend voor henzelf en hun omgeving. Maar wat kan je hier eigenlijk (zelf) aan doen, welke informatie is beschikbaar en wat kan je hier mee?

JOUW REALITY CHECK

Hoe meet en weet je nu wat jouw feitelijke situatie is? Beste Dag inventariseert daarom informatie over jouw 4 levens-dimensies; Psychologisch, Fysiek, Sociaal en Leven. Want jouw bestaan is meer dan alleen maar je mentale status van dit moment. Door de holistische benadering kunnen we een compleet beeld schetsen over jouw (mentale) gezondheid situatie.

SMART DATA COLLECTION

Beste Dag verzamelt op een slimme manier data uit diverse, al bestaande bronnen. Door connectie te maken met diverse apps en systemen, Check-ups van DNA of bloed testen, met online Psychologische testen en koppelingen met smart-watches of smart-phones en gebruik te maken van zoveel mogelijk open data. Met andere woorden Beste Dag koppelt met BESTAANDE systemen om zo op een slimme manier informatie in te zetten voor jouw progressie.

PERSOONLIJKE PROGRESSIE

Door alle 4 levens dimensies in kaart te brengen, kunnen we de (onverwachte) verbanden ontdekken die men anders niet zou zien. Dit betekent dat de mogelijke oorzaken van jouw klachten of symptomen ergens anders kunnen liggen dan in eerste instantie gedacht of beoordeeld. Het Beste Dag systeem geeft je de hints en tips die afgestemd zijn op jouw typische persoonlijke situatie. Met constante monitoring van jouw situatie kun je jouw progressie inzien.

MEER OVER WAAROM BESTE DAG